Czym marketing odróżnia się od zwykłej reklamy

Reklama publikowana w różnych innych źródłach nie przynosi nam takiego efektu bowiem na jej wyświetlenie czy też pojawienie się musimy czekać przynajmniej parę dni. Internet jednak niweluje wszystkie te zależności i sprawia jest reklama stała się bardziej kontekstowa i co najważniejsze dzięki takim nowoczesnym narzędziom nie musimy czekać na wyświetlenie się naszej reklamy. Możemy ją […]